naviyozhyk_primet_uchastie_v_turnire_zona51_ranking_tournament_f